Lotto Academy doelstellingen 2015-2016

Lotto Academy doelstellingen 2015-2016

Academy 14/09/2015

Tijdens het seizoen 2014-2015 werden door de HUBO Limburg United Lotto Academy een aantal initiatieven genomen die als doel hadden ondersteunend te werken voor clubs en spelers in Limburg. De Lotto Academy wil zijn activiteiten verder zetten tijdens het seizoen 2015-2016.

Doelstellingen voor het seizoen 2015-2016:

 1. Bijkomende trainingen voor de meest talentvolle Limburgse jeugdspelers. Spelers worden uitgenodigd door de Academy voor trainingen hoofdzakelijk op zondagvoormiddag. Opdeling naar leeftijdscategorieën:
      a. U19 (geboortejaren 1997 en 1998)
      b. U17 (geboortejaren 1999, 2000 en 2001)
      c. U14 gemengde groep jongens en meisjes (geboortejaren 2002 en later)
  Met deze selecties wordt deelgenomen aan o.a. het internationaal Kersttornooi in Kortrijk. De trainingen worden gegeven door de trainersstaf van HUBO Limburg United, aangevuld en bijgestaan door coaches van verschillende Limburgse clubs.
 2. Ondersteunde werking voor Limburgse coaches. De jaarlijkse clinics van 01 mei kaderen in deze doelstelling. Maar de Academy wenst dit uit te breiden naar initiatieven waarbij de Limburgse clubs vragende partij worden. Om dit project voor te stellen nodigen we alvast alle Limburgse trainers/coaches uit op een samenkomst op vrijdag 09 oktober om 19u30, dit ook ter gelegenheid van de 1ste thuiswedstrijd van HUBO Limburg United. We verzoeken U dan ook om dit initiatief kenbaar te maken aan alle trainers/coaches/jeugdcoördinatoren van uw club. Een aparte mailing hierover volgt nog.
  Ook in het kader van de ondersteuning aan Limburgse trainers/coaches wordt een open training/demo-training georganiseerd door HUBO Limburg United en de Lotto Academy.
 3. Limburgse jeugdspelers in dubbele licentie. Een aantal beloftevolle jeugdspelers krijgen op die manier de kans om af en toe kennis te maken met basketbal op het hoogste niveau.
 4. Ondersteuning van het jaarlijkse Off Season gebeuren.
 5. Opstart van een Lotto Academy-camp als voorbereiding op het seizoen 2016-2017.

Volg de activiteiten van de Lotto Academy via facebook en via de website van HUBO Limburg United.

Contact opnemen met de Academy via mail op
info@limburgunited.be
of
telefonisch via 0476 219410.